Waar bent u naar op zoek?
Meest gezochte items
16-03-2022

Oldenboom in ontwikkeling

(This article is available in English below). We zijn als Oldenboom, met de vierde generatie aan het roer, sterk in ontwikkeling. De afgelopen tijd, waarin alles anders is, hebben we benut om kritisch naar onszelf te kijken. We hebben onze aandacht bij de kern gelegd: ons DNA. We bestaan als familiebedrijf 115 jaar en we doen met veel plezier wat we doen; hout en plaatmaterialen importeren, bewerken en verhandelen. We stellen ons altijd krachtig en flexibel op om aan de vraag van onze klanten te voldoen. We hebben het allemaal besproken en beschreven, om van daaruit onze bedrijfsstrategie aan te scherpen en onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Daar zult u voordeel van ervaren!

Aandacht voor onze kern

Onze kern begint al bij onze naam. Oldenboom is onze familienaam, bedrijfsnaam en merknaam. Het zegt wat we doen, vanuit ons hart. We hebben nagedacht over onze toekomst en onze dienstverlening. Hierbij stellen we verschillende vragen:

  • Wat geeft ons bestaansrecht?
  • Wat leveren wij aan de sterk veranderende bouwwereld?
  • Waar ligt onze toegevoegde waarde voor een optimale dienstverlening? 

Vanuit die vragen zijn we samen met onze klanten en medewerkers op zoek gegaan naar de kracht van onze organisatie. En de ‘klik’ die zij hebben met Oldenboom. We hebben de resultaten besproken en beschreven. Van daaruit besloten we onze missie, visie en bedrijfsstrategie aan te scherpen, onze dienstverlening te optimaliseren en onze communicatie te verbeteren.  

Dit is een belangrijk moment in ons bestaan en dat willen we graag zichtbaar uitdragen. Onze huisstijl is opgefrist en onze boodschap aangepast aan waar we voor staan. Zo zijn we weer helemaal klaar voor de toekomst. Een toekomst die staat als een ‘olde boom’.

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen

Oldenboom in progress

At Oldenboom, where the fourth generation is in charge, we know a thing or two about development. In recent times, when everything is different, we took the opportunity to take a critical look at ourselves. And we have focused on our core: our DNA. We have been a family business for 115 years and we love what we do: importing, processing and trading wood and sheet materials. We maintain a strong and flexible attitude to meet our customers’ demands. And, to sharpen our business strategy and improve our services and communication, we have discussed and outlined every single aspect of who we are. You will benefit from this!

Focusing on our core

Our core begins with our name. Oldenboom is the name of our family, business and brand. And it is central to what we do, from our heart. We have been considering our future and services, which involved asking several questions:

  • What is our common purpose?
  • What do we bring to the rapidly changing construction sector?
  • Where is our added value to provide the best possible service? 

Based on these questions, our customers and employees joined us on the search for our company’s strengths. And the connection that they have with Oldenboom. We discussed and described it. From there, we decided to streamline our mission, vision, business strategy, optimise our services and improve our communication.  

This is an important milestone in our existence and we would like to communicate that visibly. For that reason, we updated our corporate identity and our communications have beed adapted to what we stand for. To prepare us for the future. “Oldenboom” is like an “old tree”, growing towards the future.