Waar bent u naar op zoek?
Meest gezochte items
17-03-2022

Eerste ecologische school; De Verwondering Almere

De eerste volledig ecologische school in Nederland is een feit, De Verwondering in Almere. Een bijzonder project waarvoor Oldenboom hout- en plaatmaterialen heeft mogen leveren.
"Wanneer de natuur in al haar vormen geïntegreerd wordt in de onderwijsomgeving levert dit enorme positieve effecten op voor de gesteldheid, de concentratie en het leervermogen van kinderen. Een biofilische school doordrongen van natuurlijke materialen en referenties vormt het ideale ontwikkelingsklimaat", aldus de architect. Bekijk hier het project en de foto's: ORGA Architect

Verwijzingen naar de natuur

Het ecologische karakter van de school komt terug in het gebouw en de omgeving. De opbouw, vormgeving en constructie van de school bevatten natuurlijke elementen en verwijzingen naar de natuur. Het schoolgebouw in Almere is een hybride van verschillende bouwmethoden en duurzame ingrepen. 

De drie clusters van lokalen zijn opgebouwd door middel van een combinatie van HSB en CLT bouwmethoden zodat de gunstige eigenschappen van beide benut worden.

Alle houten onderdelen zijn droog gemonteerd waardoor het gebouw volledig demontabel is. Bij eventuele aanpassingen of de uiteindelijk sloop geldt voor een groot deel van de structurele elementen dat ze losgeschroefd kunnen worden en zo weer beschikbaar komen voor hergebruik.

We zijn er trots op dat wij hiervoor onze ecologische hout en isolatiematerialen hebben mogen leveren. Een voorbeeldproject passend bij ons duurzame en natuurlijke karakter!


Meer weten over het ontstaan van dit project? Bekijk hier de case study of de artist impression van ORGA architect. En lees dit artikel in Stedenbouw.

Projectteam

  • Projectarchitecten: ORGA architect, Daan Bruggink
  • Opdrachtgever: Gemeente Almere en Stichting Prisma
  • Aannemer: Van Norel Bouwgroep & Houtbouw ‘t Zand
  • Houtleverancier en kennispartner: Oldenboom Groep 
Ecologische school De Verwondering Almere