Waar bent u naar op zoek?
Meest gezochte items
24-11-2022

We sluiten ons aan bij Circulair Friesland

Vereniging Circulair Friesland (VCF) is vastbesloten de meest circulaire regio van Europa in 2025 te worden. Daar sluit Oldenboom zich graag bij aan. Want samenwerking met een netwerk van ambitieuze organisaties die een gezonde en leefbare maatschappij nastreven met de kracht van de natuur als basis, maakt het mogelijk om te bouwen aan een circulaire economie en aan onze ambitie: vergroening van de bouw.

De vereniging Circulair Friesland is ontstaan en opgericht door het Friese bedrijfsleven. Inmiddels zijn Friese overheden aangesloten, de gehele onderwijskolom als ook een aantal maatschappelijke organisaties. Zij zien Circulaire Economie als meer dan louter een ideologie. Het biedt de maatschappij ecologische, sociale en financiële meerwaarde. Daarom zijn zij vastbesloten om in 2025 één van de meest circulaire regio’s van Europa te zijn én een voorbeeld voor de volgende generatie.

Om tot een fundamentele transitie te komen, zijn een aantal kantelpunten van essentieel belang. In de vereniging gaat het enerzijds om het realiseren van een robuuste circulaire inkoop door de Friese overheden die gezamenlijk hiervoor een ambitie hebben ondertekend. Anderzijds om het ontwikkelen en opschalen van circulair ondernemerschap. Derde kantelpunt betreft wet- en regelgeving, omdat juist op dit vlak een groot verschil gemaakt kan worden.

We zijn blij dat wij als Oldenboom met een vestiging in de provincie, met onze kennis van ecologisch bouwen en onze hoogwaardige natuurlijke bouwmaterialen van toegevoegde waarde kunnen zijn en dat we bij kunnen dragen aan een gezonde en leefbare maatschappij, aan een circulair Fryslân!

VCF in het kort:

  • Opgericht door het Friese bedrijfsleven
  • Actief op 11 thema’s met vele cross-overs
  • Triple helix: samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid
  • Actief en open netwerk van circulaire voorlopers, waaronder alle Friese overheden en grote kennisinstellingen

 

Meer weten over VCF: Vereniging Circulair Friesland