06-12-2022

Feestdagen en sluiting

Een jaar vol uitdagingen en bijzondere inspanningen ging voorbij. Een jaar waarin we nóg meer focus hebben gelegd op dat waar we goed in zijn: natuurlijke materialen voor de schil van het gebouw. Zo dragen we, als de specialist in hout- en plaatmateriaal voor de houtbouw en de houtverwerkende industrie, bij aan vergroening van de bouw. En dat doen we graag samen!

Bedankt voor de samenwerking en het vertrouwen in ons natuurlijke karakter. We wensen jou een warme Kerst met je dierbaren en een gelukkig en gezond 2023.

Tank foar de noflike gearwurking en it fertrouwen yn ús natuerlik karakter. Wy winskje jo in waarme kryst mei jo neisten en in lokkich en sûn 2023. 

Onze vestigingen zijn gesloten van:

Doetinchem

  • Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023.  
  • Vanaf dinsdag 20 december t/m vrijdag 6 januari 2023 zijn we gesloten voor afhalen. 
  • Leveringen zijn nog mogelijk t/m dinsdag 20 december en vanaf dinsdag 10 januari 2023.

Harlingen

  • Dinsdag 20 december t/m vrijdag 6 januari 2023.  

Maandag 9 januari staan we graag weer voor u klaar!

HOLIDAYS AND OFFICE CLOSURE

A year full of challenges and enormous effort has flown by. A year in which we focused even more closely on what it is we do best: natural materials for building shells. That’s how we, as leading specialist in wood and sheeting material for the timber-construction and wood-processing industries, are contributing to making construction greener. And we love doing that together with you!

Thank you for your cooperation and confidence in our natural character. We wish you a cosy Christmas with your loved ones and a happy and healthy 2023.

Our branches are closed from:

Doetinchem

  • Monday, December 26 to Friday, January 6, 2023. 
  • From Tuesday 20 December to Friday 6 January 2023, we will be closed for pick-ups.
  • Deliveries are still possible until Tuesday 20 December and from Tuesday 10 January 2023.

Harlingen

  • Tuesday, 20 December to Friday, 6 January, 2023. 

On Monday 9 January, we look forward to serving you once again!